Hvilke krav stilles til butikkens kontorartikler?

Butikken begynder endelig at ligne noget. Den er ikke længere en skør drøm, som udspiller sig i dit hoved. Lokalerne er lejet. Varerne er så småt bestilt. Du har meldt din ankomst til myndighederne m.m. Nu mangler du bare at indrette butikken og få kunderne inviteret ind på visit. Indretningen har sine helt egne vanskeligheder, som du må gennemgå. I artiklen her skal det ikke handle om en sælgende indretning, men om en lovlig indretning. Der er visse ting i butikken, som skal leve op til visse standarder, hvis der ikke skal opstå uheldige situationer med myndighederne.

Et velfungerende kasseapparat

Et kasseapparat kan være virkelig flot og tage sig godt ud i forhold til din indretning, men er det så gammelt, at kvitteringerne er uduelige, giver det nok ikke meget mening for butikken. Find i stedet et velfungerende og optimalt kasseapparat på engsig.dk, som imødekommer de lovmæssige krav til kvitteringer og fakturaer. En forkert fakturering kan være en dyr og meget dum udgift at skulle betale, hvis den ikke lever op til SKATs krav.

Det hyppigst stillede spørgsmål er, hvilke kasseapparater man kan vælge. For er der nogle kasseapparater, som er ulovlige? Det er der som sådan ikke. Jeres kasseapparat skal kunne udskrive fakturaer og kvitteringer med de rette informationer. Hvis det ikke kan det, vil der opstå problemer med myndighederne. Alternativt kan du skrive fakturaer i hånden, hvis dit kasseapparat ikke kan udskrive dem korrekt. Her må butikken dog spørge sig selv, om det giver mening at have et kasseapparat, der ikke møder de standarder, som stilles til det?

Brandfare og butikstyveri

Udover et kasseapparat som bedre kan udskrive de rette kvitteringer og fakturaer, skal der i butikken også være tjek på brandfare og tyveri. Der må ikke stilles hylder foran en branddør. Der skal være en brandvej, hvor personer kan søge hen, hvis der skulle opstå brand. Det vil i de fleste tilfælde give forholdsvis god mening, men tilsyn af en fagkyndig kan blive relevant. Igen er der tale om en dyr udgift til noget, som kunne være undgået.

Der er for så vidt ingen lovkrav til alarmsystem i din butik. Dog er der et krav fra dit forsikringsselskab. Det vil sjældent forsikre dine varer og dit inventar i tilfælde af indbrud eller tyveri, hvis du ikke har et alarmsystem. Desuden er det bare dumt ikke at anskaffe sig en alarm, der kan skræmme potentielle tyve væk fra din butik. Hvis du stadig har spørgsmål til love og regler for din butik, så tag kontakt til en myndighed, der kan give dig det rette svar. Lad være med at træffe valg i blinde.