Forbrugerombudsmandens vigtigste regler for webshops

Forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden er et meget vigtigt ord at kende, når man har sin egen virksomhed. I det hele taget kan det faktisk siges, at alle bør vide lidt om, hvad forbrugerombudsmanden gør og har af betydning. Hvis man har sin egen webshop, skal man i særdeleshed kende lidt til det. Det har nemlig rigtig stor betydning for en række valg, man tager. Først lige et kort afsnit om, hvad forbrugerombudsmanden arbejder med, når det kommer til webshops:

  • Regler og overtrædelser indenfor markedsføring. Det kan handle om, hvordan man siger tingene, eller hvad man har sagt. Det kan også handle om, i hvilken form man har promoveret sine produkter eller ydelser.
  • Skjult reklame. Det kan eksempelvis handle om, at man forsøger at gemme reklamen væk under nogle andre ting. Forbrugerombudsmanden kan dog her vurdere, at det ikke er tilladt.
  • Alle gråzonerne. Det kan være rabatkoder, tilbud osv. Der findes så mange forskellige måder at markedsføre, men forbrugerombudsmanden kan også også slå hårdt ned.

I de følgende afsnit vil du kunne læse mere uddybende om forbrugerombudsmandens arbejde og reglerne for webshops.

Det laver forbrugerombudsmanden

Når vi taler om webshops, så er forbrugerombudsmandens arbejde ret specificeret. Det handler simpelthen om at undgå snyd. Sommetider kan sager godt virke banale. Nogle vil måske også tænke, at de ikke er så vigtige at slå ned på. Men grunden til at vi har forbrugerombudsmanden er netop, at konkurrencen skal være lige.

Det betyder, at man ikke bare skal kunne markedsføre sig på nogle ting, som ikke er rigtige. Det vil selvsagt give fordele, som de ærlige ikke har glæde af. Her er det altså helt klart forbrugerombudsmandens job at slå i bordet. Man skal i øvrigt sagtens ende med at blive straffet af forbrugerombudsmanden. Det kan være med bøder, erstatning eller det, som er værre.

Et meget vigtigt erhverv

Forbrugerombudsmanden bestrider et meget vigtigt erhverv i den danske model. Der er tale om en form for lovens vogter. Derfor er forbrugerombudsmanden også altid meget respekteret rundt i brancherne. Det skyldes selvfølgelig også, at han har så meget magt, hvis tingene ikke har været i orden.

Grundlæggende er det dog ikke noget, man bør gå og frygte. I stedet bør man gøre sit ypperste for ikke at gøre forbrugerombudsmanden sur. Det gør man ved at overholde reglerne og have styr på tingene. Er man i tvivl om en bestemt markedsføringsstrategi, kan man altid først spørge. Her kan man så få svar på, om man i et tilfælde vil overtræde reglerne. Det bliver også hos forbrugerombudsmanden betragtet som god skik.

Særligt for outlets

Der findes naturligvis nogle specifikke regler til specifikke situationer. Forbrugerombudsmanden arbejder med mange dele af brancherne og kommer vidt omkring. Et godt eksempelvis kunne eksempelvis være markedsføring i forbindelse med outlet. Den er lidt tricky, fordi der er nogle lidt andre ting på spil end ved normale udsalg eksempelvis.

Reglerne for outlets er blevet ændret lidt. Derfor skal man lige tjekke op, hvis man ikke ønsker et uventet besøg fra forbrugerombudsmanden angående dette. Det handler primært om, hvordan man sammenligner andre priser med dem, man sælger til nu. Det kan virke lidt bøvlet, hvornår det er tilladt at sammenligne priser.

Hvis man eksempelvis sælger sine egne varer i en butik, er det helt okay at sammenlgne med sine egne varer. Det vil altså sige, at hvis man som butik vil sælge ud af nogle farver, man ikke ønsker at have. Det kan også være bestemte størrelser eller lignende. Her er det helt i orden at sige, at man sparer 50 % i forhold til normal pris. Det er egentlig ganske lokal, at det er på den måde. DIsse ting kan forbrugerombudsmanden sagtens finde på at holde lidt øje med.

Er noget gratis?

Mange ved ikke, hvornår det er tilladt at bruge ordet gratis. Det ved forbrugerombudsmanden til gengæld. Lad os tage et eksempel: Du kan købe to par bukser, hvor du betaler prisen for det første. Herefter får du nummer to ‘gratis’. Her er det helt legitimt at bruge ordet, og forbrugerombudsmanden er ikke til besvær.

Til gengæld mener forbrugerombudsmanden ikke, at ordet på bruges, hvis man betaler med sine egne oplusninger. Det vil sige, at man deltager i en konkurrence, hvis man giver sin adresse, navn og telefonnummer. Her vil det altså ikke være i orden, ifølge forbrugerombudsmanden, at bruge ordet gratis.

Skjult reklame

Når det kommer til skjult reklame, er der mange ting at forholde sig til. Forbrugerombudsmanden er eksempelvis opmærksom på, om der er kommercielle mtoiver fra en virksomhed. Er det tilfældet, skal det tydeliggøres. Det betyder kort sagt, at man ikke kan lade som om, man bare siger noget. Hvis en kendt person på Instagram bliver betalt for at sige noget om et produkt, er det reklame. Derfor skal det ifølge forbrugerombudsmanden også tydeliggøres, at det er reklame.

Det samme gør sig faktisk gældende, hvis det sker på de sociale medier med medarbejdere. Her er overgangen dog nok lidt sværere, fordi medarbejdere også kunne finde på at dele uanset. Det er dog en form for reklame, hvis man direkte opfordrer medarbejdere til at dele virksomheden opslag etc.

I bund og grund handler disse regler ifølge forbrugerombudsmanden om, at det skal gøres tydeligt. Hvis det er reklame, skal det også fortælles. Det behøver ikke blive forklares, hvad motivet er, eller hvorfor det sker. Der sker bare være en tydeliggørelse af, at det her altså sker som reklame.

Forbrugerombudsmandens andre gøremål

Forbrugerombudsmanden er uafhængig, hvilket også gør ham ekstremt troværdig. Der ligger altså ikke nogle politiske interesser bag – det handler om fairness. Forbrugerombudsmanden opgaver ligger indenfor markedsføring, men de spænder virkelig bredt. Grundlæggende er formålene, at forbrugernes interesser skal følges. Det vil sige, at man skal beskytte forbrugerne.

Masser af borgere klager hvert år til forbrugerombudsmanden. Her er det hans opgave at vurdere, om klagen reelt skal følges op. I mange sager er det ikke en nem afgørelse, hvor det kræver et større indblik. Forbrugerombudsmanden kan også selv starte en sag, hvis han opdager noget. Det hører dog en smule mere til sjældenhederne end klagerne fra forbrugere eller virksomheder.